Y parametric table was designed to be easily customised and rapidly fabricated. Through a web page, customers can modify the dimensions, geometry and materials of the table to fit their specific requirements and preferences. All of the components are cut from a single sheet using the water jet technology.This minimises waste, energy and production time resulting in an efficient and streamlined process. Using parametric modelling and automated fabrication, designs can rapidly move from concept to delivery more smoothly and seamlessly than ever before.

Y parametryczny stół zaprojektowano z uwzględnieniem możliwości jego personalizacji – w tym celu zoptymalizowany jest pod względem dokładności, szybkości i ekonomiczności procesu wytwarzania. Nabywca poprzez stronę internetową definiuje geometrię stołu, jego wymiary zewnętrzne oraz materiał. Wszystkie elementy stołu zaprojektowano umożliwiając ich wytworzenie przy użyciu jednej technologi fabrykacji z jednego arkusza materiału. Rozwiązanie to minimalizuje straty materiału, energii i czasu produkcji. Cięcie wodą za pomocą maszyny sterowanej numerycznie pozwala uzyskać gotowe elementy bez konieczności ich wykańczania. Ponadto technologia ta sprzężona z wirtualnym parametrycznym modelem stołu umożliwia natychmiastowe wytworzenie spersonalizowanego produktu i dostarczenie go do nabywcy.

Plywood
Cutout
Assembly
Finished